Πρακτική ανάλυση της ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπ. Εργασίας

Γιώργος Χριστόπουλος : Φοροτεχνικός – Οικονομολόγος, συγγραφέας φορολογικών βοηθημάτων – εκπρόσωπος τύπου και δημοσίων σχέσεων της ΠΟΦΕΕ, υπεύθυνος της επιστημονικής ομάδας της ΕΦΕΕΑ, φοροτεχνικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος και πρώην καθηγητής ΤΕΙ

e-mail: g.Christopoulos@mental.gr

Συνεχίζοντας το πιο «πρακτικά δεν γίνεται», για την διευκόλυνση των συναδέλφων, αυτή την κρίσιμη περίοδο με τα πάνω κάτω της ενημέρωσης, δείτε την παρακάτω ανάλυση της ερμηνευτικής εγκυκλίου για το χρονοδιάγραμμα των υποχρεώσεων και προθεσμιών των ηλεκτρονικών εντύπων εργοδοτών – εργαζομένων.