Πρακτικός πίνακας με τις παρατάσεις καταβολής ασφαλιστικών εισφορών προσωπικού και δόσεων ρύθμισης

Γιώργος Χριστόπουλος : Φοροτεχνικός – Οικονομολόγος, συγγραφέας φορολογικών βοηθημάτων – εκπρόσωπος τύπου και δημοσίων σχέσεων της ΠΟΦΕΕ, υπεύθυνος της επιστημονικής ομάδας της ΕΦΕΕΑ, φοροτεχνικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος και πρώην καθηγητής ΤΕΙ
e-mail: g.Christopoulos@mental.gr

Συνεχίζοντας το πιο «πρακτικά δεν γίνεται», για την διευκόλυνση των συναδέλφων, αυτή την κρίσιμη περίοδο με τα πάνω κάτω της ενημέρωσης, η mental GRoup φιλοξενεί ακόμη ένα πίνακα που αποκωδικοποιεί πρακτικά την χθεσινή απόφαση για τις παρατάσεις καταβολής ασφαλιστικών εισφορών προσωπικού και δόσεων ρύθμισης