Γιώργος Χριστόπουλος : Κατώτατος μισθός – Το ιστορικό του «πολύπαθου» κατώτατου μισθού – Πώς αναπροσαρμόζονται οι μισθοί – Τι ισχύει με τριετίες και επιδόματα -Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την αύξηση.

 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση (Αριθμ. 38866 -ΦΕΚ Β 2030/21.4.2022) σχετικά με τον καθορισμό κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, που  ισχύει από 1 Μαΐου 2022.

Την αύξηση είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ανέρχεται σε 7,5% ή 50 ευρώ μεικτά τον μήνα, με αποτέλεσμα ο μισθός να διαμορφώνεται σε 713 ευρώ μηνιαίως, από 663 ευρώ σήμερα, ενώ το ημερομίσθιο αυξάνεται σε 31,85 ευρώ, από 29,62 σήμερα.

 Η διαδικασία, αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού:

Ως γνωστό για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, προηγείται μια σειρά διαβουλεύσεων μεταξύ της Κυβέρνησης και εκπροσώπων των Κοινωνικών Εταίρων η οποία , ναι μεν δεν είναι δεσμευτική για την Κυβέρνηση, ασκεί όμως «υψηλή πολιτική επιρροή» στα σημεία για τα οποία οι Κοινωνικοί Εταίροι έχουν σύμφωνη άποψη.

Η όλη διαδικασία καθορίζεται από τη νομοθεσία και συγκεκριμένα από το  άρθρο 103 του ν. 4172/2013, αρχής γενομένης από τη συγκρότηση «Επιτροπής Συντονισμού διαβούλευσης» με ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ακολουθεί η υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων από φορείς μεταξύ των οποίων είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, η ΕΛΣΤΑΤ, ο ΟΑΕΔ, το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, το ΙΜΕ-ΓΣΕ-ΒΕΕ, το ΙΟΒΕ, το ΙΝΣΕΤΕ, το ΚΕΠΕ, ο ΟΜΕΔ, το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ και το ΕΙΕΑΔ.

Οι συγκεκριμένοι φορείς συνέταξαν εκθέσεις που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, για την αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου με εκτιμήσεις για την προσαρμογή τους στις επίκαιρες οικονομικές συνθήκες. Ακολούθως οι κοινωνικοί εταίροι  (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και ΣΒΕ) εκκλήθηκαν να εκφέρουν τη γνώμη τους επί των εκθέσεων, υποβάλλοντας  υπόμνημα με τεκμηρίωση κατά την κρίση τους και επι πλέον σε  προφορική διαβούλευση.

Οι εκθέσεις των ανωτέρω εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων, τα υπομνήματα και οι τεκμηριώσεις των διαβουλευομένων κοινωνικών εταίρων και τα πρακτικά της προφορικής διαβούλευσης, διαβιβάστηκαν  στο ΚΕΠΕ το οποίο σε  συνεργασία με την Επιτροπή Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων, συνέταξε Σχέδιο Πορίσματος Διαβούλευσης.

Στις 15.04.2022 η Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, ολοκλήρωσε την διαδικασία και υπέβαλε το Σχέδιο Πορίσματος Διαβούλευσης του ΚΕΠΕ  στον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την περαιτέρω συζήτηση στο  Υπουργικό Συμβούλιο, αφού παράλληλα υποβλήθηκε η  εισηγητική έκθεση οικονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας.

Έτσι φθάσαμε στην ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία από τους 1.620.475 μισθωτούς πλήρους απασχόλησης, ποσοστό 27,7% που λαμβάνει τον κατώτερο μισθό «χωρίς ηλικιακή διάκριση» θα λάβει μέση μηνιαία αύξηση 50 € για 14 μήνες, ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα 713,00 ευρώ).
β) Για τους εργατοτεχνίτες
το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα 31,85 ευρώ. .

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1 Μαΐου 2022.

Βλ. σχετ. στον κόμβο «τα απόνερα»  → Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ για την αύξηση του κατώτατου μισθού

Οι τριετίες θα συνεχίσουν να καταβάλλονται:

H νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, φέρνει προδήλως θετικές αλλαγές στους  παλαιούς μισθωτούς, που είχαν θεμελιωμένη προϋπηρεσία το 2012 (14 Φεβρουαρίου του 2012) και λαμβάνουν τις λεγόμενες τριετίες και βεβαίως θα συνεχίσουν να καταβάλλονται, με μια βασική λεπτομέρεια που δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Ότι δηλαδή, τα επιδόματα τριετιών δικαιούνται μόνο όσοι είχαν συμπληρώσει προϋπηρεσία από 3 έτη και πάνω έως τον Φεβρουάριο του 2012.

Το επίδομα προϋπηρεσίας, ισούται  με 10% επί του κατώτατου μισθού, για κάθε τριετία που συμπληρώνει ο εργαζόμενος και μέχρι τρεις τριετίες κατ’ ανώτατο όριο.

Όσοι, για παράδειγμα, είχαν προϋπηρεσία 2 χρόνια τον Φεβρουάριο του 2012 δεν δικαιούνται επιδόματα προϋπηρεσίας, μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω από 10% σύμφωνα με τον ν.4046/2012.

Εργαζόμενος που είχε 5 χρόνια προϋπηρεσίας τον Φεβρουάριο του 2012 και συνεχίζει να εργάζεται στον ίδιο εργοδότη, λαμβάνει σήμερα 729,30 ευρώ (663,00+10%) και θα λαμβάνει από τον Μάϊο 784,30 (713,00+10%). Άλλος εργαζόμενος που είχε 10 χρόνια προϋπηρεσίας τον Φεβρουάριο του 2012 και συνεχίζει να εργάζεται στον ίδιο εργοδότη, λαμβάνει σήμερα 861,90 ευρώ (663,00+30%) και θα λαμβάνει από τον Μάϊο 926,90 ευρώ (713,00+30%).

Αντίθετα, για τους εργαζόμενους μετά το 2012, παραμένουν «παγωμένες» οι τριετίες, μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να υποχωρήσει σε μονοψήφια ποσοστά, δηλαδή κάτω από το 10%, όπως είναι και η μνημονιακή δέσμευση.

Το ιστορικό του πολύπαθου κατώτατου μισθού:

 • Από το 1998, ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα αυξανόταν συνεχώς μετά από συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, δηλαδή των εργοδοτικών οργανώσεων και της ΓΣΕΕ, για την υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
 • 2011: Η τελευταία αύξηση έγινε την 1η Ιουλίου 2011, οπότε και ανήλθε στα 751,39 ευρώ για 12 πληρωμές ετησίως (και στα 876,62 ευρώ για 14 πληρωμές).
 • 2012: με την 6η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου σε συνδυασμό με τον νόμο 4046/2012, μειώθηκε κατά 22% για τους εργαζόμενους άνω των 25 ετών και κατά 32% για τους εργαζόμενους από 18 έως 25 ετών (δημιουργία υποκατώτατου μισθού) και διαμορφώθηκε για τους άνω των 25 ετών, στα 586 ευρώ μικτά και για τους εργατοτεχνίτες άνω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο σε 26,18 ευρώ. Περαιτέρω ειδικά για τους υπάλληλους κάτω των 25 ετών ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα 511 ευρώ και για τους εργατοτεχνίτες κάτω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο σε 22,83 ευρώ. Παράλληλα καθορίστηκε ότι, τα επιδόματα τριετιών δικαιούνται μόνο όσοι είχαν συμπληρώσει προϋπηρεσία από 3 έτη και πάνω έως τον Φεβρουάριο του 2012 και συγκεκριμένα ο κατά τα άνω κατώτατος μισθός των υπαλλήλων άνω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω. Υπήρχε μάλιστα και όρος ότι για οποιαδήποτε άλλη μεταβολή, θα έπρεπε η ανεργία να υποχωρήσει  σε μονοψήφιο ποσοστό. Η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα της ΕΕ όπου ο κατώτατος μισθός είχε μειωθεί μετά το 2012, λόγω της κρίσης χρέους. Έκτοτε η ανεργία έχει υποχωρήσει αλλά, βρίσκεται ακόμη στο 14%.
 • 2012: με τον σκληρό μνημονιακό νόμο 4093/2012 («σφαγή» των συντάξεων και όχι μόνο), είχε ξεκαθαριστεί ότι οι τριετίες «παγώνουν» μέχρι η ανεργία στην Ελλάδα να υποχωρήσει σε μονοψήφιο ποσοστό.
 • 2013: Ο νόμος 4172/213, πολύ γνωστός σε μας ως ΚΦΕ, στο άρθρο 103, δημιούργησε κάποια ασάφεια σε σχέση με τις τριετίες. Εκεί γίνεται αναφορά ότι ο κατώτατος μισθός θα υφίσταται «ως μοναδική αξία», άρα ετέθη το ερώτημα γιατί να υπάρχουν τριετίες που να προστίθενται στο ποσό όπου θα ορίζονται οι κατώτατες αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι και αλλιώς, όπως προαναφέρθηκε, με το προηγούμενο νόμο 4093/2012) είχε ξεκαθαριστεί ότι οι τριετίες «παγώνουν» μέχρι η ανεργία στην Ελλάδα να υποχωρήσει σε μονοψήφιο ποσοστό. Υπενθυμίζεται ότι το 2013 η ανεργία στη χώρα έφτασε σε ιστορικά υψηλά, καθώς προσέγγισε το 28%.
 • 2019: Την 1η Φεβρουαρίου 2019, για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια, με την υπουργική απόφαση 4241/127/30.1. 2019, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 10,91% για τους εργαζόμενους άνω των 25 ετών και κατά 27,22% για τους εργαζόμενους από 18 έως 25 ετών (κατάργηση υποκατώτατου μισθού) και διαμορφώθηκε από τα 586 ευρώ στα 650 ευρώ μικτά, ενώ ταυτόχρονα καταργήθηκε και ο υποκατώτατος μισθός των 511 ευρώ για νέους έως 25 ετών. Διαμορφώθηκε δηλαδή ανεξαρτήτως ηλικίας, στα 650 ευρώ για 12 πληρωμές ετησίως (και στα 758,33 ευρώ για 14 πληρωμές ετησίως). Γι’ αυτό και εκδόθηκε εγκύκλιος που άνοιγε τον δρόμο να λάβουν κανονικά αύξηση όσοι είχαν τριετίες πριν από το 2012. Στην εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας υπάρχει καθορισμός του μισθού με βάση τις τριετίες ως εξής: Για τους έχοντες 0-3 έτη προϋπηρεσίας, 650 ευρώ, για τους έχοντες 3-6 έτη προϋπηρεσίας 715 ευρώ, για τους έχοντες 6-9 έτη προϋπηρεσίας, 780 ευρώ και για τους έχοντες άνω των 9 ετών προϋπηρεσία, 845 ευρώ. Ωστόσο η απόφαση αυτή της τότε κυβέρνησης έχρηζε περαιτέρω ερμηνείας και ως προς το σκέλος των τριετιών.
 • 2019: Ο ΣΕΒ τον Ιούνιο του 2019, λίγο πριν τις εθνικές εκλογές. σε προσφυγή του την οποία κατέθεσε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, ζητεί την ακύρωση της «επίμαχης» εγκυκλίου του υπουργείου Εργασίας και την ακύρωση της υποχρεωτικής καταβολής αυξήσεων, λόγω των τριετιών. Η εγκύκλιος, όπως τονίζει ο ΣΕΒ, είναι άκυρη επειδή δεν πήρε ΦΕΚ και επισημαίνει ότι με βάση τους μνημονιακούς νόμους (ν.4172/2013 αρ. 103 και 4093/2012), ο κατώτατος μισθός ορίζεται ως «μοναδιαία αξία» (ποσό) αναφοράς. Συνεπώς, οι τριετίες μένουν «παγωμένες» και δεν πρέπει να αυξηθούν μέχρι η ανεργία να υποχωρήσει σε μονοψήφιο ποσοστό, όπως ορίζεται στον σχετικό νόμο. Ο ΣΕΒ προβάλλει επίσης ως έναν από τους λόγους ακύρωσης της απόφασης, ότι αυτή ελήφθη χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί πρώτα η απαραίτητη διαβούλευση με τους φορείς και ότι θίγει τα συμφέροντα των εργοδοτών.
 • 2022: Η απόφαση του ΣτΕ 148/2022 ΤΜΗΜΑ Δ΄. Αξιοσημείωτο είναι πως, η υπόθεση εκδικάστηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2019, αλλά έκτοτε, παρότι πέρασαν πάνω από δύο χρόνια, δεν έχει εκδοθεί η πολυαναμενόμενη απόφαση. Η συγκεκριμένη απόφαση εκκρεμούσε περισσότερο από δύο χρόνια, ώσπου έφτασε το «πλήρωμα του χρόνου» προκειμένου να αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστήριο.  Στο σκεπτικό της απόφασής του, το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ απέρριψε ως απαράδεκτη την αίτηση του ΣΕΒ εξηγώντας ότι η εν λόγω εγκύκλιος «δεν είναι εκτελεστή διότι έχει χαρακτήρα ερμηνευτικής εγκυκλίου» και προσθέτοντας ότι με την επίμαχη εγκύκλιο το υπουργείο Εργασίας παρέχει υποδείξεις για την ορθή εφαρμογή και συμμόρφωση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, που  όμως οι υποδείξεις αυτές «δεν είναι καθ΄ εαυτές δεσμευτικές για τους αποδέκτες και δεν αποτελούν νομική δέσμευση γι΄ αυτούς».

Το ΣτΕ ουσιαστικά υπογραμμίζει ότι για να κριθούν οριστικά οι τριετίες, μία εγκύκλιος δεν είναι αρκετή και χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση. Άρα η ευθύνη βρίσκεται στην τωρινή ηγεσία του υπουργείου Εργασίας ώστε να νομοθετήσει σχετικά και να αποφασίσει για τις τριετίες στον ιδιωτικό τομέα. 

Έγκριτοι εργατολόγοι, ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι με την απόφαση του ΣτΕ «ανοίγει ο δρόμος» για συνδικάτα εργαζομένων, αλλά και μεμονωμένα, ώστε να διεκδικηθούν οι τριετίες που δεν έχουν δοθεί από το 2019 έως και σήμερα, όπου έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Μάλιστα, στο σκεπτικό ξεκαθαρίζεται ότι οι εργοδότες «μπορούν να μη συμμορφωθούν στο περιεχόμενο της εγκυκλίου αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις προβλεπόμενες τυχόν από το νόμο κυρώσεις, στην περίπτωση που οι ενέργειες τους δεν θα είναι πράγματι νόμιμες».

Ποια επιδόματα αυξάνονται:

Το νέο τοπίο διαμορφώνεται και  στα επιδόματα με την ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού στα 713 ευρώ από τον Μάϊο  του 2022. Μια σειρά από επιδόματα του ΟΑΕΔ, που υπολογίζονται με βάση τον κατώτατο μισθό, επηρεάζονται και οδηγούνται σε αντίστοιχη αύξηση όπως είναι αυτό της ανεργίας. 

Σήμερα το ημερήσιο επίδομα είναι 16,29 ευρώ και το μηνιαίο 407,25 ευρώ.

Από 1ης Μαΐου διαμορφώνονται αντίστοιχα στα 17,51 ευρώ το ημερήσιο και 438 ευρώ το μηνιαίο.

Το επίδομα γάμου: Εκτός από τις τριετίες προϋπηρεσίας μια άλλη πηγή προσαύξησης του μισθού είναι το επίδομα γάμου, το οποίο επίσης υπολογίζεται στο 10% επί του βασικού μεικτού μισθού για τους έγγαμους. Ωστόσο για το επίδομα γάμου υπάρχουν «αγκάθια». Παρότι το επίδομα γάμου είναι κατοχυρωμένο από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ώστε να χορηγείται σε όλους τους μισθωτούς που αμείβονται με τον κατώτατο, υπάρχουν γκρίζα σημεία. Από την άλλη, η πλευρά των εργοδοτών και εργατολόγοι υποστηρίζουν πως το δικαιούνται μόνο όσοι εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη των οργανώσεων που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ).

Στον αντίποδα η ΓΣΕΕ αντιτείνει πως το δικαιούνται όλοι ανεξαιρέτως οι παντρεμένοι εργαζόμενοι. Στο πλαίσιο αυτό η νομική υπηρεσία της ΓΣΕΕ έχει εκδώσει και σχετική εγκύκλιο με την οποία επιχειρηματολογεί ότι το επίδομα γάμου είναι υποχρεωτικό για όλους τους έγγαμους μισθωτούς της χώρας και σύμφωνα με το άρθρο 4 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1989 χορηγείται σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς ανεξαρτήτως φύλλου, επίδομα γάμου 10%.

Συνεπώς το επίδομα γάμου το δικαιούνται σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις – μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ αλλά όπως προελέγχθει, σύμφωνα με την άποψη της νομικής υπηρεσίας της ΓΣΕΕ δευτερευόντως μπορούν να το διεκδικήσουν όλοι οι έγγαμοι μισθωτοί της χώρας.

Σε κάθε περίπτωση, αν προστεθεί και το επίδομα γάμου στον νέο κατώτατο, ο νέος κατώτατος μισθός μπορεί να φτάσει έως τα 998,2 ευρώ για τους έγγαμους με προϋπηρεσία 9 ετών και άνω τον Φεβρουάριο του 2012.

Επίσης αναπροσαρμόζεται σειρά βοηθημάτων και επιδομάτων:

Επίσης αναπροσαρμόζεται σειρά βοηθημάτων και επιδομάτων που έχουν ως βάση υπολογισμού τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο.(Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ)

Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

 • Βοήθημα ανεργίας για τους αυτοτελώς απασχολούμενους:

Σήμερα το βοήθημα για τους αυτοαπασχολούμενους που μένουν άνεργοι διαμορφώνεται στα 407 ευρώ και από 1η Μαίου θα πάει στα 437,8 ευρώ.

 • Ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας:

Ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, δηλαδή σήμερα 211,77 ευρώ. Με την νέα αύξηση θα φτάσει  από 1η Μαίου στα 227,6 ευρώ. Ειδικό βοήθημα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι, εφόσον παρέμειναν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων επί ένα μήνα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν είναι εποχικοί (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές/-ριες, εργαζόμενοι/-ες σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ.).

 • Βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας:

Ισούται με 20 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, δηλαδή σήμερα στα 325,8 ευρώ και από 1η Μαίου θα φτάσει στα 350,2 ευρώ.

 • Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων:

Ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, δηλαδή σήμερα είναι 215,85 ευρώ. Σήμερα είναι στα 244,35 ευρώ και από 1η Μαίου διαμορφώνεται στα 262,65 ευρώ.

 • Ειδικά εποχικά βοηθήματα:

Οι οικοδόμοι εισπράττουν το 70% του 37πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή σήμερα 767 ευρώ και από 1η Μαίου θα φτάσει τα 825 ευρώ. 

Αντίστοιχα οι δασεργατες – ρητινοσυλλεκτες, καπνεργάτες, αγγειοπλάστες -κεραμοποιοί-πλινθοποιοί και μισθωτοί ναυπηγ/κής ζώνης λαμβάνουν το 70% του 35πλασίου του ημερομισθίου, δηλαδή σήμερα 711,5 ευρώ και από 1η Μαίου θα φτάσει τα 780,3 ευρώ.

Αντίστοιχα οι μισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, οι μουσικοί – τραγουδιστές, χειριστές κιν/φου, ηθοποιοί, ταξιθέτες, χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κλπ. μηχανημάτων δικαιούνται το 70% του 25πλασίου του ημερομισθίου, δηλαδή 508 ευρώ σήμερα και 557 από 1η Μαίου.

 • Ειδική παροχή μητρότητας:

Ισούται με τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή σήμερα είναι 663 ευρώ ενώ θα φτάσει τα 713 ευρώ από 1η Μαίου.

 • Ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη:

Καταβάλλονται έως 3 μισθοί, όπως προσδιορίζονται από τις οικείες συλλογικές συμβάσεις. Για εργαζόμενους οι οποίοι δεν διέπονται από κλαδική σύμβαση καταβάλλονται έως 3 κατώτατοι μισθοί, δηλαδή 1.989 ευρώ σήμερα και 2.139 ευρώ από 1η Μαίου.

 • Η αποζημίωση των μαθητών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ,
 • Η αποζημίωση για τα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας, κ.α.

Προγράμματα ΟΑΕΔ επιδοτούμενων θέσεων εργασίας:

 • Αμοιβές Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Οι ωφελούμενοι εισπράττουν καθαρές ημερήσιες αμοιβές στο 1/25 του καθαρού ποσού του εκάστοτε κατώτατου μηνιαίου μισθού, δηλαδή 22,76 ευρώ ημερομίσθιο σήμερα και 24,52 ευρώ από 1η Μαΐου.

 • Αποζημίωση μαθητών ΕΠΑΣ Μαθητείας:

Η αποζημίωση για κάθε ημέρα Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης ισούται με το 75% του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή σήμερα είναι 21,78 ευρώ και από 1η Μαΐου 23,88 ευρώ.

Πώς διαμορφώνεται ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα σε σχέση με την ΕΕ:

(Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ)     

Με την αύξηση που θα ισχύσει από 1ης Μαΐου, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 9η θέση ανάμεσα σε 21 χώρες της ΕΕ που έχουν νομοθετημένο κατώτατο μισθό, από την 11η που βρισκόταν ως τώρα. Συγκεκριμένα με την αύξηση κατά 7,5 % στα 831,8 ευρώ σε 12μηνη βάση, οι κατώτατες αποδοχές στη χώρα μας ανεβαίνουν στην κατάταξη κατά δύο θέσεις, ξεπερνώντας την Πορτογαλία (822,5 ευρώ) και τη Μάλτα (792,26 ευρώ).

Υ.Γ. Η δικαιολογημένη «εμμονή» του Γιώργου Αυτιά:

Το σενάριο για «γενναία» αύξηση, πάνω από την προβλεπόμενη, δεν ήταν  ουτοπικό για τον Γιώργο Αυτιά,  ούτε «πήγαζε» από έωλες φαντασιώσεις.

Αντιθέτως είχε σοβαρή υπόσταση που ο έμπειρος δημοσιογράφος υποστήριζε τη θέση αυτή για «γενναία» αύξηση εντός του 2022.

Είχε προκαλέσει πολλές φορές προσπαθώντας να αποσπάσει από υπουργικά χείλη ακόμα και από τον πρωθυπουργό, ότι το σενάριο  περαιτέρω αύξησης του κατώτατου μισθού εντός του 2022 είχε ισχυρές βάσεις πραγμάτωσης  και ερείσματα, μεταξύ άλλων και εντός της κυβέρνησης.

Μελετητής της οικονομίας ο Γιώργος Αυτιάς, είχε κατά νου τους τελευταίους μήνες του 2021 ότι  η περίπτωση  πρόσθετης- διπλής αύξησης του κατώτατου μισθού εντός της επόμενης χρονιάς, πέραν της βέβαιης κατά 2% από 1/1/2022, είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τα μακροοικονομικά αποτελέσματα που θα παράξει η ελληνική οικονομία. Άλλωστε οι εκτιμήσεις διεθνών οίκων, εγχώριων και ξένων φορέων από το φθινόπωρο του 2021, συνέκλιναν  ολοένα και περισσότερο στο συμπέρασμα ότι η ελληνική οικονομία θα «τρέξει» ταχύτερα από τον αναθεωρημένο ρυθμό για το 2021, του 5,9%, που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση, με τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις να ξεπερνούν το 8%.

Το μότο του Γιώργου ήταν ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει στο επίπεδο των 700 – 710 ευρώ την 1η Μαΐου, από τα 663 ευρώ που ήταν μετα την αύξηση κατά 2%.

Ήδη είναι γεγονός και προ τριών ημερών  πρωθυπουργός ανακοίνωσε αύξηση 7,5% στον κατώτατο μισθό, ο οποίος θα διαμορφωθεί στα 713 ευρώ από την 1η Μαΐου, ενώ δημοσιεύθηκε και η σχετική απόφαση.

Αυτό σημαίνει καθαρά 612,32 ευρώ μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ (14.12%). Δεν προκύπτει φόρος εισοδήματος χάριν του γεγονότος ότι ο κατώτατος συντελεστής φόρου από 22% ανέρχεται πλέον στο 9% και επιβάλλεται μέχρι το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 10.000 ευρώ.

 

 

 

*Δείτε σχετικά για τα βιβλία του Γιώργου Χριστόπουλου:  «Για 5η συνεχή χρονιά κυκλοφορούν τα βιβλία μου «ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ Ι και ΙΙ – Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα 2021»

* Ο Γιώργος Δ. Χριστόπουλος είναι Φοροτεχνικός – οικονομολόγος με συγγραφική και διδακτική εμπειρία.  Εκπρόσωπος τύπου και δημοσίων σχέσεων της ΠΟΦΕΕ, υπεύθυνος της επιστημονικής ομάδας της ΕΦΕΕΑ, φοροτεχνικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, επιστημονικός συνεργάτης του Taxheaven, μέλος της «mental Group  Γ. Χριστόπουλος και Συνεργάτες», τ. καθηγητής ΤΕΙ.

e-mail: g.christopoulos@mental.gr