Γιατί δεν τελειώνει η «Οδύσσεια» της ταλαιπωρίας των Ελλήνων που ξενιτεύονται; Οι κρίσιμοι κωδικοί 319 -320 στη φετινή δήλωση.

Του φοροτεχνικού Γιώργου Χριστόπουλου (από το νέο βιβλίο «Ραντεβού με την Εφορία» – πρακτικό
βοήθημα για Dηλώσεις φυσικών και Νομικών Προσώπων.e-mail: g.christopoulos@mental.gr
Συμπληρώνει σχεδόν ένα χρόνο η σημαντική απόφαση – σταθμός (1445/2016) του ΣτΕ που
δημοσιεύθηκε στις 29-6-2016 σε δημόσια συνεδρίαση

Του φοροτεχνικού Γιώργου Χριστόπουλου (από το νέο βιβλίο «Ραντεβού με την Εφορία» – πρακτικό
βοήθημα για Dηλώσεις φυσικών και Νομικών Προσώπων.e-mail: g.christopoulos@mental.gr
Συμπληρώνει σχεδόν ένα χρόνο η σημαντική απόφαση – σταθμός (1445/2016) του ΣτΕ που
δημοσιεύθηκε στις 29-6-2016 σε δημόσια συνεδρίαση

Του φοροτεχνικού Γιώργου Χριστόπουλου (από το νέο βιβλίο «Ραντεβού με την Εφορία» – πρακτικό
βοήθημα για Dηλώσεις φυσικών και Νομικών Προσώπων.e-mail: g.christopoulos@mental.gr
Συμπληρώνει σχεδόν ένα χρόνο η σημαντική απόφαση – σταθμός (1445/2016) του ΣτΕ που
δημοσιεύθηκε στις 29-6-2016 σε δημόσια συνεδρίαση

Του φοροτεχνικού Γιώργου Χριστόπουλου (από το νέο βιβλίο «Ραντεβού με την Εφορία» – πρακτικό
βοήθημα για Dηλώσεις φυσικών και Νομικών Προσώπων.e-mail: g.christopoulos@mental.gr
Συμπληρώνει σχεδόν ένα χρόνο η σημαντική απόφαση – σταθμός (1445/2016) του ΣτΕ που
δημοσιεύθηκε στις 29-6-2016 σε δημόσια συνεδρίαση