Και πέραν της πενταετίας γίνεται η έκπτωση των παρακρατούμενων φόρων από τον αναλογούντα φόρο

 

Κάτω από τη νέα θέση της ΔΕΔ και της εγκυκλίου της ΑΑΔΕ (Ε.2204/24-12-2019), γίνεται πλέον  η έκπτωση των παρακρατούμενων  φόρων από τον αναλογούντα φόρο για τις 200 χιλ. συνταξιούχους που πήραν ή παίρνουν τα «ραβασάκια» για μη δηλωθέντα αναδρομικά στη χρήση 2013. Σημειώνεται ότι η  εξέλιξη και η εφαρμογή των νέων θέσεων της ΔΕΔ και της ΑΑΔΕ για την έκπτωση των παρακρατούμενων  φόρων και στα παραπάνω εκκαθαριστικά των συνταξιούχων, είναι ανεξάρτητη από τις όποιες βελτιώσεις αναμένεται να δοθούν με οδηγίες, για αποφυγή ταλαιπωρίας των συνταξιούχων και αντιμετώπισης προσαυξήσεων και προστίμων αναφορικά με το ζήτημα των αναδρομικών αυτών.

Ορίζουν ότι: οποτεδήποτε εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού (ήτοι και πέραν της  πενταετίας), γίνεται  η έκπτωση των παρακρατούμενων  φόρων από τον αναλογούντα φόρο.

Μας έχει συνηθίσει πλέον η ΔΕΔ, και θα συμφωνήσετε πόσο αντικειμενικά και δίκαια κάνει τη δουλειά της, στην υποχρέωση να ερμηνεύει βάσιμα και αντικειμενικά τις φορολογικές διατάξεις και να αποδέχεται με τις αποφάσεις της τις ενδικοφανείς προσφυγές των φορολογουμένων, όταν αδικούνται από τη φορολογική ελεγκτική αρχή.

Έτσι έγινε και τώρα με το κρίσιμο και επίμαχο ζήτημα με τον παραλογισμό του μη συμψηφισμού παρακρατούμενων φόρων σε εκπρόθεσμες δηλώσεις.
Πράγματι η ΔΕΔ, παρακολουθώντας τις νομολογιακές εξελίξεις (σειρά αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων που αναφέρονται στις αποφάσεις της) άλλαξε τη θέση της, ενημερώνοντας και την Διοίκηση η οποία με την Ε.2204/2019 αποδέχθηκε τη θέση της ΔΕΔ.

Πρόκειται για τις αποφάσεις 3308 & 3309/2019 και κατόπιν ύπαρξης παγιωμένης νομολογίας επί του θέματος έκπτωσης παρακρατούμενων – παρακρατηθέντων φόρων έλαβε τη θέση ότι σε περιπτώσεις εκπρόθεσμων δηλώσεων οικονομικών ετών και πριν ακόμα το  2013, η έκπτωση μπορεί να λάβει χώρα εντός πενταετίας αντί τριετίας όπως όριζε η ΠΟΛ.1068/2012.

Μετά την έκδοση των αποφάσεων αυτών, η Α.Α.Δ.Ε. με την αρ. πρωτ. Ε.2204/24-12-2019 ανακάλεσε την ΠΟΛ.1068/2012 και απεφάνθη ότι η έκπτωση των παρακρατούμενων, προκαταβληθέντων φόρων τόσο στην ημεδαπή, όσο και των φόρων που  καταβλήθηκαν στην αλλοδαπή εκπίπτουν από τον αναλογούντα φόρο οποτεδήποτε εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού (ήτοι και πέραν της  πενταετίας).